ห้องเรียนออนไลน์นี้จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์         ยุค New Normal แค่แวะเข้ามาเว็บไซต์นี้ถือว่า เรียนสำเร็จไปแล้ว 1%

0
นับ 1-10 แล้วไปดูวีดีโอแนะนำแนวทางการเรียนรู้ยุค New Normal กัน