จัดการเรียนรู้ออนไลน์โดยอาจารย์แอร์

ขอให้สนุกกับการเรียนออนไลน์นะคะ

มาช่วยกันทำให้การเรียนออนไลน์เวิร์ก!!!