ยินดีต้อนรับสู่หลักสูตรออนไลน์ยุคใหม่แบบ New Normal

วิชานวัตกรรม

เรียนออนไลน์วิชานี้จบ คุณจะได้ครบทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ รวมทั้งความรักนวัตกรรมเพื่อปลุกความเป็นผู้ประกอบการในตัวคุณ

วิชาสัมมนา

เรียนออนไลน์วิชานี้จบ คุณจะได้พบกับแนวทางการเตรียมโครงร่างวิทยานิพนธ์อย่างถูกต้องตาม กระบวนการวิจัยและถูกใจตัวคุณเอง

ใจสู้หรือเปล่า ไหวมั้ยบอกมา 100%