กระบวนการคิดเชิงออกแบบ

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ

Powered by elearningfreak.com

เมื่อดูวีดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้ว เข้าไป 1. สะท้อนการเรียนรู้

ที่  https://forms.gle/RoHDg4o6U162XW1B9 และ

2. ประเมินผลการใช้ Interactive Video

ที่ https://forms.gle/B3HSBAa4T3ZBEA158

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น