การจัดการการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 12

การจัดการการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 12

บริบทการศึกษาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ลองมาดูกันว่า แต่ละประเทศเขามีการจัดการศึกษาเพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้กันอย่างไรบ้าง

ลองรับชมรับฟังกันเลยค่ะ

รับชมวิดีโอทั้งหมด 3 คลิป ซึ่งเป็นกรณีศึกษาของ 3 ประเทศ

ระยะเวลารับชมรวมประมาณ 25 นาที

จัดทำ Mind Map สรุปสาระสำคัญของแต่ละประเทศ (25 นาที)

แล้ว capture ภาพส่งทางไลน์ห้องเรียน

เพื่อเตรียมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหลังดูจบนะคะ

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น