Apartment 13

คุณรับบทเป็น FBI

ที่เข้ามาตรวจสอบคดีฆาตกรรมของดาราสาวสวย

คุณต้องหาให้ได้ว่า ใครคือฆาตกรและฆาตกรใช้อะไรฆ่า?

กิจกรรมเก็บคะแนน 10 คะแนน

แบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม

เพื่อสืบคดีฆาตกรรม

ระยะเวลา 40 นาที