เสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ

เสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ

Powered by elearningfreak.com

เมื่อดูวีดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้ว เข้าไป 1. สะท้อนการเรียนรู้

ที่  https://forms.gle/oycQfAjeLZS6NQ3CA และ

2. ประเมินผลการใช้ Interactive Video

ที่ https://forms.gle/HosFaoopRxDJ6TiQ6

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น